top of page
UGC logo.png

Teşekkür

Barış seninle olsun

 

 

Bize 'Barış' Mesajını yaymamıza yardımcı olacak bir hayır kurumu kurma fırsatı ve kaynakları sağladığı için Tanrı'ya hamd ve şükürler olsun.  İnsanlık, başkaları için fırsatlar yaratırken, isteyen ve gücü yeten herkesi davet ederken,  dahil olmak için de.

Tanrı, Barış Emrinde, sevgi dolu nezakette, özveride yardım eden ve yardım etmeye devam eden herkesi kutsasın  ve Hakikat, İlim ve Hikmet ararken Adalet.  

Çeşitliliklere saygı duyarak, bilgi ve rehberliği başkalarından isteyerek, Yaşam Kaynağımızdan bize verilen nimetlerle çabalarımızda sebat etmeye ve birbirimize yardım etmeye devam edelim.  Varoluşumuzun İlahi Kaynağımız - Bizim  Evrensel Tek Tanrı - En Merhametli, En Merhametli. Amin  

Lale Tuncer

bottom of page