top of page
UGC logo.png

Bilgelik Meselleri

'Sevgilimin bağıyla ilgili bir türkü söylememe izin ver sevgilim için. Sevgilimin çok verimli bir tepede bağı vardı.  Onu kazdı, taşlarını topladı, en seçkin asmalarla dikti, bir  kule  ortasına bir şarap presi de kesin. Üzüm vermek için onu aradı, ama yabani üzüm verdi.  "Şimdi, sakinleri  Kudüs  ve Yahudalılar, lütfen benimle bağım arasında hükmet.  Bağımda benim yapmadığım daha fazla ne yapılabilirdi? Üzüm vermesi için aradığımda neden yabani üzüm verdi?  Şimdi size bağıma ne yapacağımı anlatacağım. Çitini alacağım ve onu yiyecek. Duvarını yıkacağım ve ayaklar altına alınacak.  Onu bir çorak araziye bırakacağım. Budanmayacak veya çapalanmayacak, ancak çalı ve dikenler yetiştirecek. Bulutlara da üzerine yağmur yağdırmamalarını emredeceğim."  Çünkü Her Şeye Egemen RAB'bin bağı,  ev  İsrail'in ve erkeklerinin  Yahuda  onun hoş bitkisi: ve adalet aradı, ama işte, baskı; doğruluk için, ama işte, bir sıkıntı çığlığı.  katılanlara yazıklar olsun  ev  eve, tarla tarlaya, yer kalmayana kadar ve sen memleketin ortasında tek başına oturmak zorunda bırakılana kadar!  Kulağıma, Her Şeye Egemen RAB diyor ki: "Elbette birçok ev ıssız, büyük ve güzel olacak, boş olacak.  On dönüm bağ için bir banyo ve bir  ev sahibi  tohumdan bir efa verecek."  Sert içkinin ardından sabah erken kalkanların vay haline! şarap onları alevlendirene kadar gecenin geç saatlerine kadar kalanlar!  Arp, lir, tef ve flüt, şarapla birlikte şölenlerinde; ama RAB'bin işine saygı duymuyorlar, Ellerinin işleyişini de düşünmediler.  Bu yüzden halkım içeri giriyor  tutsaklık  bilgi eksikliği için. Onurlu adamları açlıktan ölüyor ve kalabalıkları susuzluktan kavruluyor.  Bu nedenle Sheol arzusunu büyüttü ve ağzını ölçüsüz açtı; ve onların şanları, çoklukları, şatafatları ve içlerinden sevinen oraya iner.  Böylece insan alçaltılır, insan alçaltılır, kibirlenenlerin gözleri alçaltılır;  ama Her Şeye Egemen RAB adalette yücedir ve Kutsal Olan Tanrı doğrulukta kutsal kılınmıştır.  O zaman kuzular otlaklarında olduğu gibi otlayacak ve yabancılar zenginlerin kalıntılarını yiyecekler.  Batıl iplerle fesad ve araba ipi gibi fesat çekenlerin vay haline;  Kim derler ki, "Hız yapsın, işini hızlandırsın da onu görelim; ve Tanrı'nın Kutsalı'nın öğüdüne izin verelim.  İsrail  yaklaşın da gelin ki onu bilelim!"  Kötülüğe iyi, iyiye kötülük diyenlerin vay haline; kim koydu  karanlık  ışık için ve  ışık  karanlık için; Acıyı tatlıya, tatlıyı acıya koyanlar!  Kendi gözünde bilge, kendi gözünde sağduyulu olanların vay haline!  Şarap içmekte yiğit olanların ve sert içkiyi karıştırmada galip gelenlerin vay haline;  Suçluyu rüşvetten beraat ettiren, masumun adaletini reddeden!  Bu nedenle, ateşin dili anızı yutarken ve kuru  çimen mürekkepleri aleve inecek, kökleri çürük gibi olacak ve çiçekleri toz gibi yükselecek; çünkü Her Şeye Egemen RAB'bin yasasını reddettiler ve İsrail'in Kutsalı'nın sözünü hor gördüler.  Bu nedenle RAB'bin öfkesi kavmine karşı alevleniyor ve onlara karşı elini uzattı ve onları vurdu. Dağlar titriyor ve cesetleri sokakların ortasında çöp gibi. Bütün bunlar için öfkesi geri çevrilmiyor, ama eli hala uzanıyor.  Uluslara uzaklardan bir sancak kaldıracak ve onlar için dünyanın öbür ucundan ıslık çalacak. Bakın, onlar çabucak ve çabucak gelecekler.  Hiç kimse onların arasında yorulmayacak ve sendelemeyecek; kimse uyuklamayacak ve uyumayacak; ne bellerinin kemeri çözülecek, ne de çarıklarının kayışı kopacak:  okları keskin ve bütün yayları bükülmüş. Atlarının toynakları çakmaktaşı, tekerlekleri kasırga gibi olacak.  Kükremeleri dişi aslan gibi olacak. Genç aslanlar gibi kükreyecekler. Evet, kükreyecekler, avlarını yakalayıp götürecekler ve teslim edecek kimse olmayacak.  O gün denizin uğultusu gibi onlara karşı kükreyecekler. Biri toprağa bakarsa,  karanlık  ve sıkıntı. NS  ışık  bulutlarında kararmış.'     İşaya 5  

 

 

 

 

"Ayrıca, İsrail prensleri için bir ağıt tutun,  ve 'Annen neydi? Bir dişi aslan. Aslanların arasında yattı, yavrularını besledi genç aslanların ortasında.  Yavrularından birini büyüttü. Genç bir aslan oldu. Avı yakalamayı öğrendi. Erkekleri yuttu.  Uluslar da onu duydu. Onların çukuruna alındı; ve onu kancalarla Mısır diyarına getirdiler.  "'Şimdi beklediğini ve umudunun kaybolduğunu görünce, yavrularından bir tane daha aldı ve onu genç bir aslan yaptı.  Aslanların arasında bir aşağı bir yukarı gitti. Genç bir aslan oldu. Avı yakalamayı öğrendi. Erkekleri yuttu.  Saraylarını biliyordu ve şehirlerini harap etti. Onun kükremesinin gürültüsünden dolayı toprak doluluğuyla ıssızdı.  Sonra milletler her taraftan vilayetlerden ona saldırdılar. Ağlarını onun üzerine yayarlar. Onların çukuruna alındı.  Onu kancalı bir kafese koydular ve Babil kralına getirdiler. Sesi bir daha İsrail dağlarında işitilmesin diye onu hisarlara getirdiler. 

"'Sizin  anne  sular tarafından ekilmiş, kanında bir asma gibiydi. Suları çok olduğu için bereketli ve dallarla doluydu.  Hükümdarların asaları için güçlü kolları vardı. Boyları kalın dallar arasında yücelmişti. Dallarının çokluğu ile boylarında görüldüler.  Ama öfkeyle yakalandı. Yere atıldı ve doğu rüzgarı meyvesini kuruttu. Güçlü dalları kırıldı ve kurudu. Ateş onları yaktı.  Şimdi çölde, kuru ve susuz bir ülkede ekiliyor.  Ateş dallarından çıktı. Meyvesini yiyip bitirdi, öyle ki, içinde hüküm sürecek bir asa olacak güçlü bir dal kalmadı. "Bu bir ağıttır ve ağıt için olacaktır." Hezekiel 19

 

 

 

 

 

 

'RAB'bin sözü bana geldi, dedi:  "İnsanoğlu, bir bilmece söyle ve bir  benzetme  için  ev  İsrail'in;  ve de ki, 'Rab Tanrı şöyle diyor: "Büyük bir  Kartal  iri kanatlı, uzun tüylü, içi çeşitli renklerde tüylerle dolu Lübnan'a geldi ve sedir ağacının tepesini aldı.  Genç dalların en tepesini budadı ve onu bir trafik diyarına taşıdı. Tüccarların şehrine dikti.” "Ülkenin tohumundan da alıp verimli toprağa ekti. Onu çok suların yanına yerleştirdi.  Söğüt  ağaç.  Büyüdü ve dalları kendisine doğru dönen ve kökleri onun altında olan, alçak boylu, yayılan bir asma oldu. Böylece bir asma oldu, dallar verdi ve dallar çıkardı." "Ayrıca başka bir büyük  Kartal  büyük kanatları ve birçok tüyü olan. Bakın, bu asma köklerini ona doğru eğdi ve dallarını sulamak için tarlasının yataklarından ona doğru fırlattı.  Dallar çıksın, meyve versin, iyi bir asma olsun diye, çok suların kıyısındaki iyi toprağa dikildi."  "De ki, 'Rab Tanrı şöyle diyor: "Başarılı olacak mı? Kuruması için köklerini söküp meyvesini kesmez mi? taze dökülen tüm yapraklarının solması için mi? Güçlü bir kol ya da birçok insan tarafından kökünden kaldırılamaz.  Evet, işte, dikilince gelişecek mi? Doğu rüzgarı ona dokunduğunda tamamen kurumaz mı? Büyüdüğü yataklarda kuruyacak."'"  Üstelik bana RABBİN şu sözü geldi:  "Şimdi asi eve de ki, 'Bunların ne anlama geldiğini bilmiyor musunuz?' Onlara de ki, 'İşte kral  Babil  Yeruşalime geldi, kralını ve reislerini alıp Babil'e getirdi.  Kraliyet soyundan bazılarını aldı ve bir  Sözleşme  onunla. Onu da yemin altına aldı ve ülkenin güçlülerini alıp götürdü;  krallığın alçaltılabilmesi için, kendisini yükseltmemesi için, ancak onun  Sözleşme  durabilir.  Ama kendisine atlar ve birçok insan versinler diye elçilerini Mısır'a göndererek ona isyan etti. O başarılı olacak mı? Böyle şeyler yapan kaçar mı? Antlaşmayı bozup yine de kaçacak mı?  "'Yaşadığım sürece' diyor Rab Tanrı, 'kendisini kral yapan, yeminini küçümsediği ve yeminini hor gördüğü kralın oturduğu yerde,  Sözleşme  ortasındayken bile kırdı  Babil  o ölecek.  Firavun  güçlü ordusu ve büyük bölüğüyle, birçok insanı kesmek için höyükler ördükleri ve kaleler inşa ettikleri zaman, savaşta ona yardım etmeyecektir.  Çünkü antlaşmayı bozarak yemini hor gördü; ve işte, elini vermişti, ve yine de bütün bunları yaptı. O kaçmayacak.  "Bu nedenle Rab Tanrı şöyle diyor: 'Yaşadığım sürece, onun hor gördüğü andımı ve yeminimi kesinlikle onun başına getireceğim.  Sözleşme  kırmış olmasıdır.  Onun üzerine ağımı yayacağım ve o benim tuzağıma düşecek. Onu Babil'e getireceğim ve bana karşı işlediği suçtan ötürü orada onunla birlikte yargılanacağım.  Tüm çetelerindeki tüm kaçakları kılıçtan geçirilecek ve kalanlar her rüzgara dağılacak. O zaman benim, RAB'bin söylediğini anlayacaksınız.'  "Rab Tanrı şöyle diyor: 'Sedirin yüksek tepesinden de alıp dikeceğim. Onun genç dallarının tepesinden yumuşak bir tane budayacağım, ve onu yüksek ve yüksek bir tepeye dikeceğim. yüce dağ.  Onu İsrail'in en yüksek dağına dikeceğim; ve dallar verecek, ve meyva verecek ve iyi bir sedir olacak. Dallarının gölgesinde her türden kuş oturacak.  Tarlanın bütün ağaçları, yüksek ağacı ben RAB'bin indirdiğimi, alçak ağacı yükselttiğimi, yeşil ağacı kuruttuğumu ve kuru ağacı yeşerttiğimi bilecek. Ben, RAB, söyledim ve yaptım.'"' Hezekiel 17  

 

 

 

 

'Bu asi insanlara söyle  bir benzetme  ve onlara de ki: 'Bu, hükümdarın  Kral  diyor ki:“'Pişirme kabına koyun;  üzerine koyun ve içine su dökün. İçine et parçalarını, tüm seçme parçalarını -bacağı ve omzu- koyun. İçini bu kemiklerin en iyileriyle doldurun; sürünün topunu alın. Kemikler için altına odun yığın. ;kaynatıp içindeki kemikleri pişirin.' Hezekiel 24:3-5

 

 

 

Jotham ne zaman  haber alınca Gerizim Dağı'nın zirvesine çıktı.  ve onlara bağırdı: "Ey Şekem halkı, beni dinleyin de Tanrı sizi dinlesin.  Bir gün ağaçlar kendilerine bir kral meshetmeye gittiler. Zeytin ağacına, 'Kralımız ol' dediler. “Fakat zeytin ağacı, 'Ağaçlara hükmetmek için hem tanrıları hem de insanları onurlandıran yağımdan vazgeçmeli miyim?' diye yanıtladı. incir ağacına, 'Gel ve kralımız ol' dedi. “Ama incir ağacı, 'Ağaçlara hükmetmek için çok iyi ve tatlı meyvemi bırakayım mı?' dedi. 'Gel ve kralımız ol.' Ama asma cevap verdi, 'Şarapımı bıraksam mı?  ağaçların üzerinde hakimiyet kurmak için hem tanrıları hem de insanları neşelendiren?'“Sonunda bütün ağaçlar dikenli çalıya, 'Gel ve bizim kralımız ol' dedi. beni sana kral ilan etmek için gel ve gölgeme sığın;  ama değilse, o zaman yangın çıksın  dikenli çalının ve Lübnan'ın sedir ağaçlarını tüketin!'  Hakimler 9:7-15

 

 

 

'Samson  Timnah'a indi  ve orada genç bir Filistinli kadın gördü.  2  Dönünce babasına ve annesine dedi: Timna'da Filistli bir kadın gördüm; şimdi onu benim için karım olarak al.” Babası ve annesi, “Akrabalarınızdan veya tüm halkımız arasında makbul bir kadın yok mu?  sünnetsiz gitmek zorunda mısın  Filistinliler bir eş alacak mı?” Ama Şimşon babasına, "Onu benim için al" dedi. O benim için doğru kişi."  (Ailesi, bunun  Kral,  Filistlilerle yüzleşmek için bir fırsat arayan;  çünkü o zaman İsrail'i onlar yönetiyorlardı.) Şimşon babası ve annesiyle birlikte Timna'ya indi. Timna bağlarına yaklaştıklarında, aniden genç bir aslan kükreyerek ona doğru geldi. Ruhu  Kral  onun üzerine güçlü bir şekilde geldi  böylece aslanı parçaladı  genç bir keçiyi yırtmış olabileceği gibi çıplak elleriyle. Ama ne babasına ne de annesine ne yaptığını söylemedi. Sonra aşağı inip kadınla konuştu ve ondan hoşlandı. Bir süre sonra, onunla evlenmek için geri döndüğünde, aslanın leşine bakmak için yana döndü ve içinde bir arı sürüsü ve biraz bal gördü.  Balı elleriyle aldı ve giderken yedi. Ebeveynlerinin yanına döndüğünde, onlara biraz verdi ve onlar da yediler. Ama aslanın leşinden bal aldığını onlara söylemedi. Şimdi babası kadını görmek için aşağı indi. Ve orada Şimşon bir şölen düzenledi,  genç erkekler için alışılmış olduğu gibi.  Halk onu görünce, kendisine eşlik etmesi için otuz adam seçtiler. "Size bir bilmece anlatayım," dedi Samson onlara. “Bana bayramın yedi günü içinde cevabı verebilirsen,  Sana otuz keten giysi ve otuz takım giysi vereceğim.  Cevabını bana söyleyemiyorsan, bana otuz keten giysi ve otuz takım giysi vermelisin.” “Bize bilmeceni söyle” dediler. "Hadi duyalım." O, “Yiyenden yiyecek bir şeyler; güçlünün dışında, tatlı bir şey." Üç gün boyunca cevap veremediler. Dördüncü [ a ]  gün, Şimşon'un karısına dediler ki, “Koaksiyel  kocanı bize bilmeceyi açıklamaya zorla, yoksa seni ve babanın evini yakarak öldürürüz.  Bizi buraya malımızı çalmak için mi davet ettin?” Sonra Samson'un karısı kendini onun üzerine atarak hıçkırarak, “Benden nefret ediyorsun! Beni gerçekten sevmiyorsun.  Adamlarıma bir bilmece verdin, ama bana cevabı söylemedin." “Bunu anneme babama bile açıklamadım” diye yanıtladı, “öyleyse sana neden açıklayayım?”  Yedi gün boyunca ağladı  bayramın. Yedinci gün sonunda ona söyledi, çünkü kadın ona baskı yapmaya devam etti. Sırayla bilmeceyi halkına açıkladı. Yedinci gün günbatımından önce şehrin adamları ona dediler: Baldan daha tatlı ne var? Aslandan daha güçlü olan nedir?” Şimşon onlara şöyle dedi: "Düvemle çift sürmemiş olsaydınız, bilmecemi çözemezdiniz." Daha sonra Ruhun  Kral  üzerine güçlü bir şekilde geldi.  Aşkelon'a gitti,  adamlarından otuzunu vurdular, her şeylerini soydular ve bilmeceyi açıklayanlara kıyafetlerini verdiler. Öfkeyle yanan,  babasının evine döndü.  Ve Samson'un karısı, arkadaşlarından birine verildi.  ziyafette ona kim katılmıştı.'  Hakimler 14:14-19

 

 

 

 

 

'RAB gönderdi  Nathan  David'e. Yanına geldi ve ona dedi: Bir şehirde iki adam vardı; biri zengin, diğeri fakir.  Zengin adamın pek çok sürüsü ve sürüsü vardı.  ama zavallı adamın satın alıp büyüttüğü küçük bir koyundan başka hiçbir şeyi yoktu. Onunla ve çocuklarıyla birlikte büyüdü. Kendi yemeğini yer, kendi kâsesinden içer, koynuna yatar ve tıpkı bir  kız evlat  ona.  Zengin adama bir yolcu geldi ve kendisine gelen yolcuya hazırlanmak için kendi sürüsünden ve kendi sürüsünden almaktan kaçındı, ama fakir adamın kuzusunu aldı ve onu bekleyen adam için hazırladı. ona gel." Davud'un öfkesi adama karşı alevlendi ve Natan'a dedi: RAB'bin hakkı için, bunu yapan adam ölmeyi hak ediyor!  Kuzuyu dörde katlamalıdır, çünkü bu şeyi yaptı ve merhameti yoktu!"  Nathan  Davut'a, "Sen adamsın" dedi, "İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki, 'Seni İsrail'in kralı olarak meshettim ve seni Saul'un elinden kurtardım. Davut'un öfkesi adama karşı alevlendi. ve Natan'a dedi: RAB yaşıyor, bunu yapan adam ölmeyi hak ediyor!  Kuzuyu dörde katlamalıdır, çünkü bu şeyi yaptı ve merhameti yoktu!"  Nathan  Davut'a, "Sen adamsın" dedi, "İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor: 'Seni İsrail'in kralı olarak meshettim ve seni Saul'un elinden kurtardım.  Size efendinizin evini ve efendinizin eşlerini koynuna verdim ve size  ev  ile ilgili  İsrail  ve Yahuda; ve eğer bu çok az olsaydı, size bunun gibi daha pek çok şey eklerdim.  Kendi gözünde kötü olanı yapmak için RAB'bin sözünü neden hor gördünüz? vurdun  Uriya  NS  Hitit  kılıçla, karısını karın olarak aldın ve onu kılıçla öldürdün.  Kılıç  arasında  çocuklar  Ammon'un.  Şimdi bu nedenle  Kılıç  Beni hor gördüğün ve beni benden aldığın için evinden asla çıkmayacaksın.  Uriya  Hititlerin karısı senin karın olsun.'  "RAB şöyle diyor: 'İşte, kendi evinizden size karşı kötülük çıkaracağım; ve karılarınızı gözünüzün önünden alıp komşunuza vereceğim, ve o, karılarınızla birlikte yatacak. bu güneşi görmek.  Çünkü bunu gizlice yaptın, ama ben bunu bütün İsrail'in ve güneşten önce yapacağım."  David  Natan'a, "RAB'be karşı günah işledim" dedi. Natan Davut'a, "RAB senin günahını da kaldırdı. Ölmeyeceksin" dedi.  Ancak, bu işle RAB'bin düşmanlarına küfretmek için büyük fırsat verdiğiniz için, size doğan çocuk da mutlaka ölecektir."  Nathan  evine doğru yola çıktı. RAB, Uriya'nın karısının Davut'a doğurduğu çocuğu vurdu ve çok hastalandı.  David  bu nedenle çocuk için Tanrı'ya yalvardı; ve Davud oruç tuttu ve içeri girdi ve hepsini  gece  yerde.  Onun büyükleri  ev  Onu yerden kaldırmak için yanında kalktı; ama yapmadı ve yemedi.  ekmek  onlarla.  Yedinci gün çocuk öldü. Davut'un hizmetkarları ona çocuğun öldüğünü söylemekten korktular, çünkü dediler: İşte, çocuk daha hayattayken onunla konuştuk ve o bizim sesimizi dinlemedi. O zaman kendisine nasıl zarar verecek? Ona çocuğun öldüğünü söyleyelim mi?"  Ama ne zaman  David  hizmetçilerinin aralarında fısıldaştığını gören Davut, çocuğun öldüğünü anladı; ve Davud kullarına, "Çocuk öldü mü?" dedi. "Öldü" dediler.  Sonra  David  yerden kalktı ve yıkandı ve kendini meshetti ve giysilerini değiştirdi; RAB'bin evine gelip tapındı. Sonra kendi evine geldi; ve o istediğinde, ayarladılar  ekmek  ondan önce ve o yedi.  Bunun üzerine kulları ona, "Bu yaptığın nedir? Sen çocuk yaşarken oruç tutup ağladın, ama çocuk ölünce kalkıp ekmek yedin" dediler.  Dedi ki, "Çocuk daha hayattayken oruç tuttum ve ağladım; çünkü, 'Çocuğun yaşaması için RAB'bin bana lütfedip etmeyeceğini kim bilebilir?' dedim.  Ama şimdi o öldü, ben neden oruç tutayım? Onu tekrar geri getirebilir miyim? Ben ona gideceğim ama o bana dönmeyecek."  David  teselli  Batşeba  karısı, onun yanına gitti ve onunla yattı. Bir oğlu oldu ve adını Süleyman koydu. RAB onu sevdi;  ve eliyle gönderdi  Nathan  peygamberdi ve RAB'bin hatırı için ona Yedidiah adını verdi.  Şimdi Yoab ona karşı savaştı  Rabbah  arasında  çocuklar  Ammon'dan krallık şehrini aldı.  Yoab Davut'a ulaklar gönderip dedi: "Rabba'ya karşı savaştım. Evet, sular şehrini aldım.  Şimdi, bu nedenle, halkın geri kalanını bir araya toplayın ve kente karşı ordugah kurun ve onu alın; diye şehri alayım, ve benim adımla anılsın."  David  bütün insanları bir araya topladı ve Rabba'ya gitti ve ona karşı savaştı ve onu aldı.  o aldı  taç  krallarının başından; ve ağırlığı bir  Yetenek  altından ve içinde değerli taşlar vardı; ve David'in kafasına yerleştirildi. Şehirden çok miktarda yağma getirdi.  İçinde bulunanları çıkardı ve onları testerelerin altına, demir kazmaların altına, demir baltaların altına koydu ve onları geçitten geçirdi.  tuğla  fırın; ve bunu tüm şehirlere yaptı.  çocuklar  Ammon'un. Sonra  David  ve bütün halk Kudüs'e döndü.'  2 Samuel 12  

 

 

 

 

 

'Şimdi oğlu Yoab  Zeruya  kralın yüreğinin Abşalom'da olduğunu anladı.  Joab Tekoa'ya gönderdi ve bir bilge getirdi.  Kadın  oradan ve ona dedi ki, "Lütfen yaslı gibi davran ve giy  yas  giysin, lütfen ve kendini yağla meshetme, ölüler için uzun süre yas tutmuş bir kadın gibi ol.  Kralın yanına git ve onunla böyle konuş." Böylece Yoab sözleri onun ağzına koydu.  Ne zaman  Kadın  ile ilgili  Tekoa  kralla konuştu, yüzüstü yere düştü, saygı gösterdi ve "Ey kral, yardım et!" dedi.  Kral ona, "Ne rahatsızlığın var?" dedi. O, "Gerçekten ben dul bir kadınım ve kocam öldü" dedi.  Sizin  hizmetçi  iki oğlu vardı ve ikisi birlikte kırda savaştı ve onları ayıracak kimse yoktu, ama biri diğerine vurdu ve onu öldürdü.  İşte, bütün aile kuluna karşı ayaklandılar ve dediler ki: 'Kardeşini vuranı kurtarın da, öldürdüğü kardeşinin canı karşılığında onu öldürelim ve böylece varisi de yok edelim.' Böylece kalan kömürümü söndürürlerdi ve kocama yeryüzünde ne isim ne de kalıntı bırakırlardı."  Kral kadına, "Evine git, sana bir emir vereceğim" dedi.  NS  Kadın  ile ilgili  Tekoa  krala dedi: ey kral, fesat benim ve babamın evinin üzerine olsun; ve kral ve onun  taht  suçsuz ol."  Kral, "Sana bir şey söyleyeni bana getir, bir daha seni rahatsız etmesin" dedi.  Sonra dedi: Lütfen kral Tanrınız RAB'bi hatırlasın, öcünü alan kişi  kan  artık yok etme, yoksa oğlumu yok etsinler." dedi, "Yaşayan RAB'bin hakkı için, oğlunun tek bir teli bile yere düşmeyecek."  Sonra  Kadın  dedi, "Lütfen izin verin  hizmetçi  lordum krala bir söz söyle." O, "Söyle" dedi.  NS  Kadın  dedi, "Öyleyse neden Tanrı'nın halkına karşı böyle bir şey tasarladınız? Çünkü bu sözü söylerken kral suçlu gibidir, çünkü kral sürgün edilenini eve geri getirmez.  Çünkü biz ölmeliyiz ve toprağa dökülen ve bir daha toplanamayan sular gibiyiz; Tanrı canı da almaz, ancak sürgün edilenin ondan dışlanmaması için araçlar tasarlar.  Şimdi, efendim krala bu sözü söylemeye geldiğime göre, halk beni korkuttuğu için. Sizin  hizmetçi  dedi, 'Şimdi kralla konuşacağım; belki kral hizmetkarının isteğini yerine getirecektir.'  Çünkü kral duyacak, teslim etmek için  hizmetçi  Tanrı'nın mirasından beni ve oğlumu birlikte yok edecek adamın elinden.  O zaman senin  hizmetçi  dedi, 'Lütfen efendim kralın sözü huzur getirsin; olarak  Melek  iyiyi ve kötüyü ayırt etmek için efendim kral da öyledir. Tanrınız RAB sizinle olsun.'"  Bunun üzerine kral kadına, "Lütfen senden istediğim hiçbir şeyi benden saklama" diye cevap verdi. NS  Kadın  "Efendim kral şimdi konuşsun" dedi.  Kral, "Bütün bunlarda Yoab'ın eli sizinle mi?" dedi. NS  kadın cevap verdi: "Canın sağ olduğu müddetçe, efendim kıral, hiç kimse efendim kıralın söylediği hiçbir şeyden sağa veya sola dönemez; çünkü senin  hizmetçi  Yoab beni zorladı ve bütün bu sözleri kulunun ağzına koydu;  meselenin yüzünü değiştirmek için  hizmetçi  Joab bu şeyi yaptı. Efendim bilgedir, bir bilgenin bilgeliğine göre  Melek  Tanrı'nın, yeryüzünde olan her şeyi bilmek için."  Kral Yoab'a, "İşte, şimdi bu şeyi yaptım" dedi, "Bu nedenle git ve genç adamı getir.  Abşalom  geri."  Yoab yüzüstü yere düştü, saygı gösterdi ve kralı kutsadı. Yoab, "Bugün senin  hizmetçi  Lordum, kral, senin gözünde lütuf bulduğumu biliyor, çünkü kralın hizmetkarının isteğini yerine getirmesi."  Böylece Yoab kalkıp Geshur'a gitti ve  Abşalom  Kudüs'e.  Kral, "Kendi evine dönsün, ama yüzümü görmesin" dedi. Yani  Abşalom  kendi evine döndü ve kralın yüzünü görmedi.  şimdi hepsinde  İsrail  kadar övülecek kimse yoktu  Absalom güzelliği için. Ayağının tabanından bile  taç  kafasında hiçbir kusur yoktu.  Saçını kestiği zaman (şimdi her yıl sonu keserdi; çünkü saçı ağırdı, bu yüzden keserdi); kralın ağırlığından sonra başının saçını iki yüz şekel olarak tarttı.  Abşalom'un üç oğlu ve adı Tamar olan bir kızı dünyaya geldi. O bir  Kadın  güzel bir yüzle.  Abşalom  Kudüs'te tam iki yıl yaşadı ve kralın yüzünü görmedi.  Sonra  Abşalom  Yoab'ı krala göndermek için gönderdi, ama ona gelmedi. Sonra ikinci kez tekrar gönderdi, ama gelmedi.  Bu nedenle kullarına, "İşte, Yoab'ın tarlası benimkine yakın ve  arpa  orada. Gidip ateşe verin." Böylece Abşalom'un hizmetkarları tarlayı ateşe verdi.  Sonra Yoab kalkıp yanına geldi.  Abşalom  evine gidip ona, "Kulların neden tarlamı ateşe verdi?" dedi.  Abşalom  Yoab yanıtladı: İşte, 'Buraya gel de seni krala gönderip, 'Neden Geşur'dan geldim? Hala orada olsam daha iyi olurdu. Şimdi kralın yüzünü göreyim ve bende fesat varsa beni öldürsün."'"  Böylece Yoab krala geldi ve ona dedi ki; ve Abşalomu çağırdığı zaman, kırala geldi ve kıralın önünde yüzüstü yere kapandı; ve kral Abşalom'u öptü.' 2 Samuel 14  

 

 

 

 

 

' sözüyle  Kral  peygamberlerin şirketlerinden biri  arkadaşına, "Silahınla bana vur" dedi, ama o kabul etmedi. Bunun üzerine peygamber dedi ki: "Çünkü emirlere uymadın.  Tanrım, bana bir aslan bırakır bırakmaz  seni öldüreceğim." Ve adam gittikten sonra bir aslan onu buldu ve öldürdü. Peygamber başka bir adam buldu ve “Lütfen vur bana” dedi. Böylece adam ona vurdu ve onu yaraladı.  Sonra peygamber gitti ve kralı beklemek için yol kenarında durdu. Kafa bandını gözlerinin üzerine indirerek kendini gizledi.  Kral geçerken, peygamber ona seslendi: "Kulun savaşın yoğun olduğu yere gitti ve biri bana bir esirle geldi ve 'Bu adamı koru' dedi. Kaybolursa, canı pahasına senin canın olur,  ya da bir yetenek gümüş ödemeniz gerekir.'  Hizmetçiniz orada burada meşgulken, adam ortadan kayboldu.” "Bu senin cümlen"  dedi İsrail kralı. "Kendin telaffuz ettin." Bunun üzerine peygamber hemen gözlerindeki bandı çıkardı ve İsrail kralı onu peygamberlerden biri olarak tanıdı. Krala şöyle dedi: “İşte bu  Kral  diyor ki: 'Sen  ölmesi gerektiğine karar verdiğim bir adamı serbest bıraktım. Bu yüzden onun hayatı için senin hayatın,  senin halkın onun halkı için.'”  Asık suratlı ve kızgın,  İsrail kralı Samiriye'deki sarayına gitti.' 1 Kral 20:35-40

 

 

 

‘“This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself the soil produces grain—first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it, because the harvest has come.”’ Mark 4:26-29


 

“Two people owed money to a certain moneylender. One owed him five hundred denarii, and the other fifty. Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now which of them will love him more?”  Simon replied, “I suppose the one who had the bigger debt forgiven.” “You have judged correctly,” Jesus said. Luke 7:41-43


 

‘ “You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. 15 Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house.’ Mathew 5:14-15


 

‘On one occasion an expert in the law stood up to test Jesus. “Teacher,” he asked, “what must I do to inherit eternal life?  “What is written in the Law?” he replied. “How do you read it?” He answered, “‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind]; and, ‘Love your neighbor as yourself.’ “You have answered correctly,” Jesus replied. “Do this and you will live.”But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, “And who is my neighbour?”  In reply Jesus said: “A man was going down from Jerusalem to Jericho, when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him and went away, leaving him half dead.  A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. 33 But a Samaritan, as he traveled, came where the man was; and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn and took care of him.  The next day he took out two denarii and gave them to the innkeeper. ‘Look after him,’ he said, ‘and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have.’  “Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers?”  The expert in the law replied, “The one who had mercy on him.” Jesus told him, “Go and do likewise.”’ Luke 10:25-37


 

'Then Jesus said to them, “Suppose you have a friend, and you go to him at midnight and say, ‘Friend, lend me three loaves of bread; a friend of mine on a journey has come to me, and I have no food to offer him.’ And suppose the one inside answers, ‘Don’t bother me. The door is already locked, and my children and I are in bed. I can’t get up and give you anything.’ I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity[a] he will surely get up and give you as much as you need. Luke 11:5-8


 

 “Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. 25 The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. 26 But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. 27 The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash.” Matthew 7:24-27

 

6 “No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment, for the patch will pull away from the garment, making the tear worse. 17 Neither do people pour new wine into old wineskins. If they do, the skins will burst; the wine will run out and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins, and both are preserved.” Mathew 9:16-17

 

Or again, how can anyone enter a strong man’s house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man? Then he can plunder his house. Mathew 12:29

 

'... “A farmer went out to sow his seed. 4 As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop—a hundred, sixty or thirty times what was sown. Whoever has ears, let them hear.”' Mathew 13:3-9

 

'... “The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat, and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. “The owner’s servants came to him and said, ‘Sir, didn’t you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from?' “‘An enemy did this,’ he replied. “The servants asked him, ‘Do you want us to go and pull them up? “‘No,’ he answered, ‘because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time I will tell the harvesters: First collect the weeds and tie them in bundles to be burned; then gather the wheat and bring it into my barn.’” Mathew 13:24-30

 

'...“A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, ‘For three years now I’ve been coming to look for fruit on this fig tree and haven’t found any. Cut it down! Why should it use up the soil?’ “‘Sir,’ the man replied, ‘leave it alone for one more year, and I’ll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine! If not, then cut it down.’” Luke 13:6-9

 

'... “The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches.”' Mathew 13:31-32

 

'... “The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about sixty pounds[a] of flour until it worked all through the dough.” Mathew 13:33

 

'...Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it.' Matthew 13:45-46

 

 '“Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Matthew 13:47-50

 

'The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field.' Mathew 13:44

 

'“See that you do not despise one of these little ones. For I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven. “What do you think? If a man owns a hundred sheep, and one of them wanders away, will he not leave the ninety-nine on the hills and go to look for the one that wandered off? And if he finds it, truly I tell you, he is happier about that one sheep than about the ninety-nine that did not wander off. In the same way your Father in heaven is not willing that any of these little ones should perish.' Mathew 18:10-14


 

'...Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him ten thousand bags of gold[a] was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. “At this the servant fell on his knees before him. ‘Be patient with me,’ he begged, ‘and I will pay back everything.’ The servant’s master took pity on him, canceled the debt and let him go. “But when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him a hundred silver coins. He grabbed him and began to choke him. ‘Pay back what you owe me!’ he demanded. “His fellow servant fell to his knees and begged him, ‘Be patient with me, and I will pay it back.’

 “But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told their master everything that had happened. “Then the master called the servant in. ‘You wicked servant,’ he said, ‘I canceled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn’t you have had mercy on your fellow servant just as I had on you?’  In anger his master handed him over to the jailers to be tortured, until he should pay back all he owed. “This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart.” Matthew 18:23-35


 

'“Suppose one of you wants to build a tower. Won’t you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you,  saying, ‘This person began to build and wasn’t able to finish.’ “Or suppose a king is about to go to war against another king. Won’t he first sit down and consider whether he is able with ten thousand men to oppose the one coming against him with twenty thousand? If he is not able, he will send a delegation while the other is still a long way off and will ask for terms of peace. In the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples.' Luke 14:28-33

 

' “Or suppose a woman has ten silver coins and loses one. Doesn’t she light a lamp, sweep the house and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, ‘Rejoice with me; I have found my lost coin.’ Luke 15:8-9


 

'... “There was a man who had two sons. The younger one said to his father, ‘Father, give me my share of the estate.’ So he divided his property between them. “Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. “When he came to his senses, he said, ‘How many of my father’s hired servants have food to spare, and here I am starving to death! I will set out and go back to my father and say to him: Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son; make me like one of your hired servants.’ 20 So he got up and went to his father. “But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him; he ran to his son, threw his arms around him and kissed him. “The son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.’“But the father said to his servants, ‘Quick! Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let’s have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again; he was lost and is found.’ So they began to celebrate. “Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. ‘Your brother has come,’ he replied, ‘and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound.’ “The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him.  But he answered his father, ‘Look! All these years I’ve been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him!’ “‘My son,’ the father said, ‘you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again; he was lost and is found.’” Luke 15:11-32


 

'“There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? Give an account of your management, because you cannot be manager any longer.’“The manager said to himself, ‘What shall I do now? My master is taking away my job. I’m not strong enough to dig, and I’m ashamed to beg— I know what I’ll do so that, when I lose my job here, people will welcome me into their houses.’ “So he called in each one of his master’s debtors. He asked the first, ‘How much do you owe my master?’ “‘Nine hundred gallons[a] of olive oil,’ he replied. “The manager told him, ‘Take your bill, sit down quickly, and make it four hundred and fifty.’ “Then he asked the second, ‘And how much do you owe?’“‘A thousand bushels[b] of wheat,’ he replied.

“He told him, ‘Take your bill and make it eight hundred.’ “The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light.  I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings “Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else’s property, who will give you property of your own? “No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money.” Luke 16:1-13


 

“There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man’s table. Even the dogs came and licked his sores.“The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham’s side. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So he called to him, ‘Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire.’ “But Abraham replied, ‘Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things, but now he is comforted here and you are in agony. And besides all this, between us and you a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us.’ “He answered, ‘Then I beg you, father, send Lazarus to my family, for I have five brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment.’

“Abraham replied, ‘They have Moses and the Prophets; let them listen to them.’ “‘No, father Abraham,’ he said, ‘but if someone from the dead goes to them, they will repent.’ “He said to him, ‘If they do not listen to Moses and the Prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead.’” Luke 16:19-31


 

'...“Suppose one of you has a servant plowing or looking after the sheep. Will he say to the servant when he comes in from the field, ‘Come along now and sit down to eat’? 8 Won’t he rather say, ‘Prepare my supper, get yourself ready and wait on me while I eat and drink; after that you may eat and drink’? 9 Will he thank the servant because he did what he was told to do? 10 So you also, when you have done everything you were told to do, should say, ‘We are unworthy servants; we have only done our duty.’”' Luke 17:7-10


 

'...“In a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, ‘Grant me justice against my adversary.’ “For some time he refused. But finally he said to himself, ‘Even though I don’t fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice, so that she won’t eventually come and attack me!’”And the Lord said, “Listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice, and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth?” Luke 18:1-8


 

'... “Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector.  The Pharisee stood by himself and prayed: ‘God, I thank you that I am not like other people—robbers, evildoers, adulterers—or even like this tax collector.  I fast twice a week and give a tenth of all I get.’ “But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, ‘God, have mercy on me, a sinner.’ “I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted.” Luke 18:9-14


 

'...“For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius[a] for the day and sent them into his vineyard. “About nine in the morning he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, ‘You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right.’ So they went. “He went out again about noon and about three in the afternoon and did the same thing. About five in the afternoon he went out and found still others standing around. He asked them, ‘Why have you been standing here all day long doing nothing?’ “‘Because no one has hired us,’ they answered.

“He said to them, ‘You also go and work in my vineyard.’ “When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, ‘Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going on to the first.’

“The workers who were hired about five in the afternoon came and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected to receive more. But each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. ‘These who were hired last worked only one hour,’ they said, ‘and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day.’ “But he answered one of them, ‘I am not being unfair to you, friend. Didn’t you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don’t I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous?’ “So the last will be first, and the first will be last.”  Matthew 20:1-16


 

“What do you think? There was a man who had two sons. He went to the first and said, ‘Son, go and work today in the vineyard.’ “‘I will not,’ he answered, but later he changed his mind and went. “Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, ‘I will, sir,’ but he did not go. “Which of the two did what his father wanted?”

“The first,” they answered. Jesus said to them, “Truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you.  For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collectors and the prostitutes did. And even after you saw this, you did not repent and believe him.  Matthew 21:28-32


 

'...“Listen to another parable: There was a landowner who planted a vineyard. He put a wall around it, dug a winepress in it and built a watchtower. Then he rented the vineyard to some farmers and moved to another place. When the harvest time approached, he sent his servants to the tenants to collect his fruit.“The tenants seized his servants; they beat one, killed another, and stoned a third. Then he sent other servants to them, more than the first time, and the tenants treated them the same way. Last of all, he sent his son to them. ‘They will respect my son,’ he said. “But when the tenants saw the son, they said to each other, ‘This is the heir. Come, let’s kill him and take his inheritance.’  So they took him and threw him out of the vineyard and killed him. “Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants?” “He will bring those wretches to a wretched end,” they replied, “and he will rent the vineyard to other tenants, who will give him his share of the crop at harvest time.” Matthew 21:33-41 

'...“The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come.“Then he sent some more servants and said, ‘Tell those who have been invited that I have prepared my dinner: My oxen and fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet.’ “But they paid no attention and went off—one to his field, another to his business. The rest seized his servants, mistreated them and killed them. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. “Then he said to his servants, ‘The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find.’ So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding hall was filled with guests. “But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. He asked, ‘How did you get in here without wedding clothes, friend?’ The man was speechless. “Then the king told the attendants, ‘Tie him hand and foot, and throw him outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.’ “For many are invited, but few are chosen.”   Matthew 22:1-14 

 '...“Now learn this lesson from the fig tree: As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.'  Matthew 24:32-35


 

“Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this: If the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. “Who then is the faithful and wise servant, whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time? It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. Truly I tell you, he will put him in charge of all his possessions. But suppose that servant is wicked and says to himself, ‘My master is staying away a long time,’ and he then begins to beat his fellow servants and to eat and drink with drunkards. The master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites, where there will be weeping and gnashing of teeth. Matthew 24:42-51


 

“At that time the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Five of them were foolish and five were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. “At midnight the cry rang out: ‘Here’s the bridegroom! Come out to meet him!’ “Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, ‘Give us some of your oil; our lamps are going out.’ “‘No,’ they replied, ‘there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves.’ “But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet. And the door was shut. “Later the others also came. ‘Lord, Lord,’ they said, ‘open the door for us!’ “But he replied, ‘Truly I tell you, I don’t know you.’ “Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour.  Matthew 25:1-13


 

 “Again, it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted his wealth to them. To one he gave five bags of gold, to another two bags, and to another one bag, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received five bags of gold went at once and put his money to work and gained five bags more. So also, the one with two bags of gold gained two more. But the man who had received one bag went off, dug a hole in the ground and hid his master’s money. “After a long time the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received five bags of gold brought the other five. ‘Master,’ he said, ‘you entrusted me with five bags of gold. See, I have gained five more.’ “His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’

“The man with two bags of gold also came. ‘Master,’ he said, ‘you entrusted me with two bags of gold; see, I have gained two more.’ “His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’ “Then the man who had received one bag of gold came. ‘Master,’ he said, ‘I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you.’ “His master replied, ‘You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned I would have received it back with interest. “‘So take the bag of gold from him and give it to the one who has ten bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.’  Matthew 25:14-30


 

“When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. “Then the King will say to those on his right, ‘Come, you who are blessed by my Father; take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in, I needed clothes and you clothed me, I was sick and you looked after me, I was in prison and you came to visit me.’ “Then the righteous will answer him, ‘Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?’ “The King will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.’ “Then he will say to those on his left, ‘Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry and you gave me nothing to eat, I was thirsty and you gave me nothing to drink, I was a stranger and you did not invite me in, I needed clothes and you did not clothe me, I was sick and in prison and you did not look after me.’ “They also will answer, ‘Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison, and did not help you?’ “He will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me.’ “Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life.” Matthew 25:31-46


 

“When someone invites you to a wedding feast, do not take the place of honor, for a person more distinguished than you may have been invited. If so, the host who invited both of you will come and say to you, ‘Give this person your seat.’ Then, humiliated, you will have to take the least important place. But when you are invited, take the lowest place, so that when your host comes, he will say to you, ‘Friend, move up to a better place.’ Then you will be honored in the presence of all the other guests. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted.” Then Jesus said to his host, “When you give a luncheon or dinner, do not invite your friends, your brothers or sisters, your relatives, or your rich neighbors; if you do, they may invite you back and so you will be repaid. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous.”  Luke 14:7-14 

'...That same day Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying: “A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up.Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. 6 But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop—a hundred, sixty or thirty times what was sown. Whoever has ears, let them hear.” The disciples came to him and asked, “Why do you speak to the people in parables?” He replied, “Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. This is why I speak to them in parables:

“Though seeing, they do not see; though hearing, they do not hear or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah: “‘You will be ever hearing but never understanding; you will be ever seeing but never perceiving. For this people’s heart has become calloused;  they hardly hear with their ears,  and they have closed their eyes. Otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts
and turn, and I would heal them.'
But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. 17 For truly I tell you, many prophets and righteous people longed to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it. “Listen then to what the parable of the sower means: When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop, yielding a hundred, sixty or thirty times what was sown.”  Matthew 13:1-23


 

'..."The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field: But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares? He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn.' Matthew 13:24-30, 

'...“This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself the soil produces grain—first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it, because the harvest has come.”….. Again he said, “What shall we say the kingdom of God is like, or what parable shall we use to describe it? It is like a mustard seed, which is the smallest of all seeds on earth. Yet when planted, it grows and becomes the largest of all garden plants, with such big branches that the birds can perch in its shade.” With many similar parables Jesus spoke the word to them, as much as they could understand. He did not say anything to them without using a parable. But when he was alone with his own disciples, he explained everything.  Mark 04:26-34

 

 '“Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls."' Matthew 13:45


 

'“Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. “Have you understood all these things?” Jesus asked. “Yes,” they replied. He said to them, “Therefore every teacher of the law who has become a disciple in the kingdom of heaven is like the owner of a house who brings out of his storeroom new treasures as well as old.” Matthew 13:47-53


 

'... “The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, ‘What shall I do? I have no place to store my crops.’ “Then he said, ‘This is what I’ll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. And I’ll say to myself, “You have plenty of grain laid up for many years. Take life easy; eat, drink and be merry.”’“But God said to him, ‘You fool! This very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?’ “This is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God.”' Luke 12:16-21


 

'...Keep awake therefore, for you do not know on what day your Lord is coming. But understand this: if the owner of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an unexpected hour. “Who then is the faithful and wise slave, whom his master has put in charge of his household, to give the other slaves their allowance of food at the proper time? Blessed is that slave whom his master will find at work when he arrives. Truly I tell you, he will put that one in charge of all his possessions. But if that wicked slave says to himself, ‘My master is delayed,’ and he begins to beat his fellow slaves, and eats and drinks with drunkards, the master of that slave will come on a day when he does not expect him and at an hour that he does not know. He will cut him in pieces and put him with the hypocrites, where there will be weeping and gnashing of teeth. Matthew 24:42–24:51

 

'...“The kingdom of heaven is like a mustard seed that someone took and sowed in his field; it is the smallest of all the seeds, but when it has grown it is the greatest of shrubs and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches.”' Matthew 13:31–13:32

 

'“What shall I compare the kingdom of God to? It is like yeast that a woman took and mixed into about sixty pounds of flour until it worked all through the dough.” Luke 13:20-21

 

'...“What do you think? If a man owns a hundred sheep, and one of them wanders away, will he not leave the ninety-nine on the hills and go to look for the one that wandered off? And if he finds it, truly I tell you, he is happier about that one sheep than about the ninety-nine that did not wander off. In the same way your Father in heaven is not willing that any of these little ones should perish.' Matthew 18:12-14

 

'...“The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. “Then he sent some more servants and said, ‘Tell those who have been invited that I have prepared my dinner: My oxen and fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet.’ “But they paid no attention and went off—one to his field, another to his business. The rest seized his servants, mistreated them and killed them. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. “Then he said to his servants, ‘The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find.’ So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding hall was filled with guests.“But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. He asked, ‘How did you get in here without wedding clothes, friend?’ The man was speechless.“Then the king told the attendants, ‘Tie him hand and foot, and throw him outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.’ “For many are invited, but few are chosen.” Matthew 22:1-14

"Karada ve denizde yolculuk etmenizi sağlayan O'dur ki, siz gemilerde bulunup da onlarla birlikte güzel bir rüzgarla yüzdükleri ve onlarda sevindikleri bir zaman, bir fırtına rüzgarı esip de her yerden dalgalar üzerlerine gelip zannettikleri zaman. onların etrafı çevrilmiş, dinde samimi olan Allah'a "Bizi bundan kurtarırsan muhakkak şükredenlerden oluruz" diye dua ederler.  Fakat onları kurtardığı zaman, hemen yeryüzünde haksız yere zulmederler. Ey insanlar, zulmünüz ancak dünya hayatının bir zevki olarak kendinize karşıdır. Sonra dönüşünüz Bizedir ve yaptıklarınızı size haber vereceğiz.' Kuran 10:22-23

 

 

 

"Gökten nehir yataklarını dolduran suyu her biri ölçüsüne göre taşmaya gönderir. Akarsu yüzeyinde giderek büyüyen bir köpük tabakası taşır, tıpkı insanlar süs ve alet yapmak için metalleri ateşte erittiklerinde ortaya çıkan köpük gibidir: Tanrı bu şekilde doğruyu ve yanlışı gösterir - köpük kaybolur, ama insana faydalı olan şey geride kalır - Tanrı böyle çizimler yapar.  Rablerine icabet edenlere en güzel [mükafat] vardır, fakat O'na icabet etmeyenlere, yeryüzündekilerin hepsi ve onunla birlikte bir o kadarı da onlarda olsa, kendilerini fidye [girişim] ederler. böylece. Hesaba en kötü onlar varacak, varacakları yer Cehennemdir, dinlenme yeri ise ne kötüdür." Kuran 13:18-19

 

Allah'ın nasıl bir misal verdiğini görmedin mi? Güzel söz, güzel bir ağaç gibidir; kökleri sağlam, dalları göktedir; Rabbinin izniyle her mevsim ürününü verir. Böylece Allah, insanlara benzetmeler yapar; elbet hatırlayacaklardır. Ve bozuk sözün durumu, kökünden sökülmüş, hiçbir dayanağı olmayan bozuk bir ağaç gibidir. Allah, iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette kesin bir sözle tasdik eder; Allah, zalimleri saptırır; ve Allah dilediğini yapar. Kuran 14:24-27

 

 

"O halde sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen, kör gibi midir? Onlara ancak akıl sahipleri, Allah'ın ahdini yerine getirenler, sözleşmeyi bozmayanlar ve Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeye katılanlar, Rablerinden korkanlar ve [onların şerrinden korkanlar] hatırlatılacaktır. ] hesap sorarlar ve sabreden, Rablerinin rızasını isteyerek, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık infak edenler ve kötülükleri hayırla önleyenler var ya, işte onlar [bu] yurdun güzel akıbetine kavuşurlar -Bahçeler sürekli ikamet; babalarından, eşlerinden ve torunlarından salih kimselerle birlikte gireceklerdir. Ve melekler her kapıdan onların üzerine girecekler [diyerek]:  "Sabırla katlandığınıza karşılık selâm olsun. Ve son yurdu ne güzeldir."  Ama Allah'ın ahdini, onu yaptıktan sonra bozanlar ve Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar, işte lanet onlaradır ve onların yurdu en kötüdür.  Allah, rızkı dilediğine genişletir ve [onu] daraltır. Ve dünya hayatıyla sevinirler, oysa dünya hayatı ahirete kıyasla [kısa] bir zevkten başka bir şey değildir.'  Kuran 13:20-26

 

Allah, bol rızıklarla çevrili, güvenli ve huzurlu bir şehir hakkında bir misal veriyor. Sakinleri, Allah'ın nimetlerini yalanladılar ve Allah onlara yaptıklarının karşılığı olarak açlık ve korku yaşattı. Andolsun ki onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar da zulmeden azap onları yakaladı. O halde Allah'ın size verdiklerinden helâl ve temiz olarak yiyin ve eğer O'na kulluk ediyorsanız, O'nun nimetine şükredin. Size haram kılınan şeyler, ancak ölü hayvan eti, kan, domuz eti ve Allah'ın adıyla anılmayanlardır. Ama acil bir durumda, isyan ve isyan kastı olmaksızın (bu tür şeyleri tüketmek suç değildir). Allah, şüphesiz çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. (Kâfirler), Allah'a karşı yalan uydurarak dillerinizin size helal ve haram dediği şeylere uymayın. Allah'a karşı yalan uyduranlar mutlu olamazlar. (Böyle bir yalanda) ancak küçük bir kârdır; ancak onlar için çok acıklı bir azap vardır.' Kuran 16:112-117

 

 

 

Allah, aciz bir kul ile kendisine güzel rızıklar verdiği ve Allah yolunda gizli ve açık infakta bulunan kimse hakkında bir misal verir. Bu iki insan eşit kabul edilebilir mi? Her türlü övgüye layık olan yalnızca Tanrı'dır, ama çoğu insan bilmez.' Kuran 16:75

 

 

'Tanrı iki adam hakkında bir mesel anlatıyor. Bunlardan biri aptal ve işe yaramaz ve arkadaşına yük. Nereye gitse elinde hiçbir şey olmadan geri döner. Adaleti ayakta tutan ve doğru yolda olanla eşit sayılabilir mi? Göklerin ve yerin bütün sırları Allah'a aittir. Onu Kıyamet Günü yapmak için Tanrı'nın bir göz kırpması, hatta daha azı yeterlidir. Allah her şeye kadirdir.'  Kuran 16:76-77

 

 

'Biz bu Kuran'da insan için her türlü misalden bahsettik, fakat insanların çoğu inkarda yüz çevirirler.' Kuran 17:89

 

"Tanrı, sivrisinek bile olsa, hiçbir şeyi misal vermekten çekinmez. Müminler onun Rablerinden gelen bir hak olduğunu bilirler, fakat hakikati inkar edenler, "Allah böyle misallerle ne demek istiyor?" derler. Nitekim Allah, böyle kıssalarla birçoklarını saptırır ve hidayete erdirir. Ancak O, ancak kötülük yapanları saptırır.  O'nunla olan ahdini ve tutulmasını emrettiği ilişkileri bozan ve yeryüzünde kötülüğü yayan. Bunlar çok şey kaybedenlerdir.' Kuran 2:26

 

 

 

'Ey iman edenler! Malını insanlara gösteriş için harcayan ve Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi, cömertliğinizi hatırlatarak veya inciterek sadakanızı boş yere vermeyin. Onun hali, üzerinde biraz toz bulunan düzgün bir kayaya benzer; üzerine şiddetli yağmur yağar ve bu da onu çıplak bırakır. Kazandıklarıyla hiçbir şey yapamazlar. ve Tanrı  kafirlere yol göstermez. Sağlam ve samimi niyetlerinden dolayı mallarını Allah'ı hoşnut etmek için harcayanların durumu, bereketli bir arazide, şiddetli bir yağmurdan ve hatta çiseleyen yağmurdan sonra iki kat ürün veren bahçe gibidir. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. (Sizden biriniz, hurmalıklardan ve üzümlerden, içinden sular akan ve her çeşit meyveyi veren bir bahçesi olsun, hele yaşı ilerlemişse ve muhtaç durumdaki zayıf çocukları varsa, bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?) destek ve sonra içinde ateş olan bir kasırga bahçeye çarpar ve onu yere yakar mı? Düşünesiniz diye Allah size delillerini böyle açıklıyor.'  Kuran 2:264-266

 

 

 

'Allah göklerin ve yerin nurudur. O'nun ışığı için bir metafor, bir bardağa yerleştirilmiş bir lambanın bulunduğu bir niştir. Cam, ne doğuda ne de batıda olan mübarek bir zeytin ağacından parlayan bir yıldız gibidir. Ateşin dokunmadığı halde yağı neredeyse yanar. Işık üstüne ışıktır. Allah, dilediğini nuruna iletir. Tanrı çeşitli metaforlar kullanır. O, her şeyin bilgisine sahiptir. (Bu niş) Allah'ın çok itibarlı olduğunu bildirdiği evlerdedir ve Allah'a ibadet etmekten, namaz kılmaktan ve ödeme yapmaktan ne ticaretle ne de pazarlıkla saptırılmayan insanlar tarafından sabah ve akşam O'nun İsmi şan ve şerefle anılır. dini vergi. Bunları yaparlar, çünkü bütün kalplerin ve gözlerin korkunç bir huzursuzluk ve krize gireceği günden korkarlar. (O'na kulluk ederler) ta ki Allah, yaptıklarının en güzelini versin ve lütfundan onlara daha fazlasını versin. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.' Kuran 24:35-58

 

 

"Kafirlerin amelleri, susamış kişinin su zanneden bir serap gibidir, ta ki yaklaşıp da bir şey bulamayıncaya kadar. Bunun yerine, kendisine hakkını veren Tanrı'yı bulur. Allah'ın hesabı çabuktur.' Kuran 24:39

 

'…Ve onlara, elçiler geldiği zaman, şehrin ağalarının meselini anlat. Onlara iki elçi gönderdik, ikisini de yalanladılar, biz de onları bir üçüncüsü ile destekledik. "Biz size elçiyiz" dediler. Dediler ki: "Siz de bizim gibi bir beşersiniz ve Rahmân hiçbir şey indirmedi; sadece yalan söylüyorsun." Dediler ki: "Rabbimiz bizim size elçiler olduğumuzu biliyor.  Ve tek görevimiz açık iletişimdir.” Dediler ki: "Sende bir uğursuzluk görüyoruz; Eğer vazgeçmezsen seni taşlarız ve bizden sana acıklı bir azap dokunur." Dediler ki: "Kötü alametiniz üzerinizdedir. Hatırlattığın için mi? Ama siz aşırı bir halksınız.” Sonra şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. "Ey kavmim, elçilere uyun" dedi. Senden hiçbir ücret talep etmeyenlere uyun ve kendileri hidayete erenlerdir. "Beni yaratana ve sizin O'na döndürüleceğinize niçin kulluk etmeyeyim? O'nun yerine başka ilahlar mı alayım? Rahmân bana bir zarar dilerse, şefaatleri bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar. Bu durumda tamamen kaybolurdum.  Ben senin Rabbine inandım, beni dinle.” "Cennete girin" denildi. “Keşke halkım bilseydi” dedi. Rabbim beni nasıl bağışladı ve beni şereflilerden kıldı.” Ondan sonra, kavmine gökten hiçbir ordu indirmedik; ne de bir indirirdik. Sadece bir Çığlıktı ve sustular. Hizmetçilere yazık. Onlara hiçbir elçi gelmedi, fakat onunla alay ettiler. Kendilerinden önce nice nesli helak ettiğimizi görmediler mi? ve onlara dönmeyeceklerini mi?...' Kuran 36:13-21

 

 

Bilin ki dünya hayatı bir oyun, geçici bir cazibe, aranızda bir övünme vesilesi, mallarınızı ve çocuklarınızı çoğaltacağınız bir yerdir. O, kâfirlere çekici gelen bitkileri meydana getiren yağmur gibidir. Bu bitkiler gelişir, sararır ve sonra ezilmiş saman parçaları haline gelir. Ahirette Allah'tan şiddetli bir azap veya mağfiret ve rahmet olacaktır. Dünya hayatı sadece bir illüzyondur. Rabbinizden mağfirete erişmek ve genişliği gökler ve yer kadar olan, Allah'a ve Peygamberine inananlar için hazırlanmış olan cennete ulaşmak için birbirinizle yarışın. Bu, Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir. Allah'ın nimetleri büyüktür. Kuran 57:20-21

'. Ve bazı kimseler var ki: Biz Allah'a ve ahiret gününe inandık; ve onlar mümin değillerdir. Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar da ancak kendilerini aldatırlar, farkında değiller. Kalplerinde hastalık vardır, bu yüzden Allah hastalıklarını artırmıştır ve yalan söylemelerinden dolayı onlar için acıklı bir azap vardır. Onlara yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın dendiği zaman: Biz ancak barışı sağlayanlarız, derler. Şimdi şüphesiz onlar bozgunculardır, fakat onlar farkında değiller. Ve onlara, insanların inandığı gibi inanın denildiğinde, "Aptalların inandığı gibi mi inanacağız?" derler. Şimdi şüphesiz onlar aptallar, ama bilmiyorlar. İman edenlerle karşılaştıklarında, "İnandık" derler; Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında: "Biz sizinle beraberiz, sadece alay ediyorduk" derler. Allah, alaylarının karşılığını onlara verecek ve onları acizlikleri içinde körü körüne başıboş dolaşıp yalnız bırakacaktır. İşte onlar, hidâyet için sapıklığı satın alan kimselerdir, bu yüzden onların alışverişleri ne bir kazanç sağlar, ne de hidayete erdirilirler. Onların durumu, ateş yakan kimsenin durumu gibidir, fakat ateş etrafını aydınlatınca Allah onların nurunu giderir ve onları karanlıkta bırakır -göremezler. Sağırdır, dilsizdir, (ve) kördür de dönmezler: Yahut içinde karanlık olan buluttan bol yağmur, gök gürlemesi ve şimşek gibidir; gök gürültüsünden ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Ve Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek neredeyse gözlerini alacak. Ne zaman üzerlerine parıldasa içinde yürürler ve onlara hava karardığında hareketsiz kalırlar. Ve eğer Allah dileseydi onların işitmelerini ve görmelerini giderirdi. Muhakkak ki Allah, her şeye Kadir'dir. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan, şerden korunasınız diye, yeri sizin için bir konaklama yeri, göğü de bir bina yapan, bulutlardan yağmur indirip onunla birlikte meydana çıkaran Rabbinize kulluk edin. rızkınız için meyveler; öyleyse, bildiğiniz halde Allah'a ortak koşmayın. Ve eğer kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, haydi onun gibi bir sûre getirin ve eğer doğru sözlü iseniz Allah'tan başka yardımcılarınızı da çağırın." Kuran 2:8-23

 

 

"Onlara, hidayetimizle vahyettiğimiz, fakat ondan uzaklaşan ve sonra şeytanın peşine düşüp âsi olana kadar o kimsenin hikâyesini anlat. Eğer irademiz olsaydı, onu âyetlerimizle yükseltirdik; ama o toprağa meyletti ve kendi boş arzularının peşine düştü. O'nun misali köpeğe benzer: Ona saldırsan dilini sarkıtır, yalnız bıraksan da dilini sarkıtır. Bu, ayetlerimizi yalanlayanların durumudur. Öyleyse hikayeyi anlatın; belki yansıtabilirler.' Kuran 7:175-176

 

 

Ayetlerimizi yalanlayan ve nefislerine zulmedenlerin durumu ne kötüdür. Allah'ın doğru yola ilettikleri doğru yoldadır, saptırdıkları ise kesinlikle hüsrana uğramıştır. Pek çok insanı ve cinleri cehenneme gönderdik. Kalpleri var ama anlamazlar, gözleri var görmezler. Kulakları var ama duymuyorlar. Kaybedilen sığırlardan beterdirler. Bunlar gafil olanlardır. En Güzel İsimler Allah'ındır; O halde O'nu onlarla çağırın ve O'nun Esmâ'sına küfredenleri bırakın, şüphesiz onlar, yaptıklarının karşılığını göreceklerdir.' Kuran 7:177-179

 

 

 

'…"Rabbinin sana (gökten) gönderilmiş üç bin melek kuvvetiyle yardım etmesi yetmez mi?" Elbette sabrınız ve takvanız varsa, bunun ardından düşman hemen saldırsa bile, Allah size, hepsi güzel giyimli (ve veya apaçık işaretli) beş bin melekten oluşan başka bir kuvvetle yardım edecektir.  Meleklerin gönderilmesi, O'na daha fazla güvenebilmeniz için Rabbinizden bir müjdedir. Aziz ve Hakim olan Allah'tan olmadıkça hiçbir zafer hak değildir.' Kuran 3:124-126

 

 

"İmanı inkar edenlere, ne malları, ne de (sayılı) zürriyetleri, onlara Allah'a karşı bir fayda sağlamaz; onlar, ateşin ehlidirler, orada (ebedi) kalacaklardır." Onların bu hayatta harcadıkları, kendilerine zulmedenlerin çiftliklerini vuran ve mahveden dondurucu bir rüzgar gibidir. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmettiler. Müminler, mahremiyetinizi kafirlere ifşa etmeyin. Sizi yanıltmaktan ve ciddi şekilde zarar gördüğünüzü görmekten hoşlanırlar. Ağızlarından düşmanlık işaretleri çoktan duyulur hale gelmiştir ama kafalarında sakladıkları daha da kötüdür. Andolsun ki biz, âyetlerimizi bir düşünseniz, apaçık ortaya koyduk. Sevdiğiniz bir kimse var ki, bütün (semavi) Kitaplara inanmanıza rağmen sizi sevmiyorlar. Sana kavuştuğunda Sana kavuşacaklarına inandıklarını söylüyorlar, ama özelde sana öfkeyle parmak ısırıyorlar. Onlara de ki: "Öfkenizden helak olun! Allah herkesin kalbinde olanı bilir." Kuran 3:116-119

 

 

 

"Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen bir kimse, körle bir olur mu? Sadece anlayışlı olanlar dikkate alır. Allah'a verdikleri sözü ve ahdini yerine getirenler, Allah'ın kendilerine emrettiği bütün münasebetleri koruyanlar, Rablerinden korkanlar ve kıyâmet gününün zorluklarından korkanlar,  Allah'ın rızasını kazanmak için sabreden, namazı dosdoğru kılan, gizli ve açık Allah yolunda harcayan ve kötülükleri iyilikle uzaklaştıranların sonu güzel olur. Onlar, salih babaları, eşleri ve zürriyetleri ile içinde ebedî kalacakları Adn cennetlerine gireceklerdir. Melekler onlara her kapıdan gelecekler ve şöyle diyecekler: "Sabrettiğiniz her şey için size selâm olsun. Cennetin mükâfatı mübarektir." Kuran 13:19-24

 

 

"Allah, gündüzü ve geceyi, güneşi, ayı ve bütün yıldızları emriyle emrinize verdi. Bunda akıl sahipleri için hakikatin delilleri vardır. Yeryüzünde sizin için yarattığı her şeyin rengi farklıdır. Bunda, öğüt alan bir kavim için Hakkın delilleri vardır. İçinde taze balıklar ve üzerinize giyeceğiniz süs eşyaları bulasınız diye, okyanusları hizmetinize veren Allah'tır. Allah'ın lütuflarını aramak ve O'na şükredesiniz diye sizin için akın eden gemiler bulacaksınız. Allah, yeryüzüne dağları dikti ki, o sarsılınca savrulmayasınız. Orada yolunuzu bulasınız diye ırmaklar ve yollar da yarattı. Yıldızlar ve diğer işaretler de insanların yollarını bulmalarına yardımcı olur. Yaratabilen ile hiçbir şey yaratamayan bir olur mu? O halde neden dikkate almıyorsunuz? Allah'ın bütün nimetlerini saymak isteseniz de sayamazsınız. Allah, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Allah, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyi bilir. Allah'tan başka taptıkları ise hiçbir şey yaratmadılar ve kendileri de yaratıldılar, ölüler, diri değiller; ve ne zaman diriltileceklerinin farkında değillerdir. Sizin Tanrınız Bir Tanrıdır. Ahirete inanmayanların ise kalpleri inkar eder ve kibirlenirler. Şüphesiz Allah onların gizli tuttuklarını da yayınladıklarını da bilir; Gurur duyanları sevmez. Onlara, 'Rabbiniz ne indirdi?' denildiği zaman. 'Eskilerin masalları' derler. Kuran 16:12-24

 

Bilin ki dünya hayatı bir oyun, geçici bir cazibe, aranızda bir övünme vesilesi, mallarınızı ve çocuklarınızı çoğaltacağınız bir yerdir. O, kâfirlere çekici gelen bitkileri meydana getiren yağmur gibidir. Bu bitkiler gelişir, sararır ve sonra ezilmiş saman parçaları haline gelir. Ahirette Allah'tan şiddetli bir azap veya mağfiret ve rahmet olacaktır. Dünya hayatı sadece bir illüzyondur.  Rabbinizden bir mağfirete ve Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış, genişliği gökle yer kadar olan cennete koşuşun. Bu, Allah'ın lütfudur; Onu dilediğine verir; ve Allah, lütuf sahibidir.  Kuran 57:20-21

 

'Allah bir mesel anlatır ki, burada kavgacı bir topluluk vardır ve içlerinden sadece biri terbiyelidir. Eşit olarak kabul edilebilirler mi? Her türlü övgüye layık olan yalnızca Allah'tır. Aslında çoğu bilmiyor.' Kuran 39:29

 

 

'Ve eğer dileseydik, elbette onunla onu yüceltirdik; ama o toprağa yapıştı ve alçak arzusunun ardınca gitti, bu yüzden onun meseli köpeğin meseli gibidir; ona saldırırsan dilini sarkıtır; ve onu kendi haline bırakırsan dilini sarkıtır; Bu, âyetlerimizi yalanlayanların durumudur; bu nedenle yansıtabilecekleri anlatıyı ilişkilendirin. Ayetlerimizi yalanlayan ve kendi nefislerine zulmedenler ne kötü örnektir.' Kuran 7:176-176

 

'Onlara iki adamın örneğini ver: Onlardan birine iki asmalık bağ rızık verdik ve hurmalarla çevreledik. ikisinin arasına mısır tarlaları yerleştirdik. O bahçelerin her biri ürününü yetiştirdi ve orada hiç eksilmedi; onların ortasından bir ırmak akıttık. Her iki bahçe de tam kapasite meyve verecekti. Üretilen her şey ona aitti. Arkadaşına, "Senden daha zenginim ve daha fazla insan gücüm var" diye haykırdı. Haksız olarak bahçesine girdi ve dedi ki: "Bunun (malın) helak olacağını ve kıyametin kopacağını da düşünmüyorum. Rabbimin huzuruna çıkarılsam bile, şüphesiz daha iyisine layıkım. bundan daha fazla yer." Arkadaşı onunla tartışırken ona dedi ki: Seni topraktan, sonra küçük bir tohumdan yaratan, sonra da seni mükemmel bir insan yapanı mı inkar ediyorsun? Ama o, benim Rabbim olan Allah'tır ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bahçenize girerken, "Bu Allah'ın dilediğidir, bütün kuvvet O'nundur. Beni mal ve zürriyet bakımından kendinizden aşağı görseniz de, belki Rabbim bana sizinkinden daha hayırlı bir bahçe verir de sizin bahçenize isabet eder" demeliydiniz. gökten bir yıldırımla bahçeyi çorak bir yere çevirmek veya bahçenizdeki dereleri bir daha asla bulamayacağınız şekilde yerin altından yok etmek.(Zenginin) meyvelerinin hepsi helak oldu ve Bahçesine yatırdığı her şeye üzülerek ellerini ovuşturmaya başladı.Bahçesini çardaklara yuvarlanmış buldu ve "Keşke Rabbime hiçbir şeyi denk saymasaydım" dedi. Allah'tan başka kimsesi yoktu. ne yardım eder, ne de kendisi bir başarıya ulaşır.Böyle bir çaresizlik içinde insan, gerçek velînin Allah olduğunu ve O'nun mükâfat ve mükâfatının en güzel olduğunu anlar.' Kuran 18:32-44

 

 

 

'..Anlat onlara;   "Dünya hayatı, Allah'ın gökten indirdiği sularla çiçek açan (mevsimlik) bitkilere benzer. Kısa bir süre sonra hepsi solar ve rüzgar onları dağıtır (toprağa çevirir). Allah'ın gücü vardır. Mal ve evlat, dünya hayatının bir ziynetidir; ebedî olanlar, iyi işler, Rabbinin katında mükâfat bakımından daha hayırlı, ummak bakımından da daha hayırlıdır. Dağları dolaştıracağımız gün Etrafını ve yeryüzünü düz bir ovaya çevirecek olursak, Biz de bütün insanları bir araya getireceğiz. Geride hiç kimse kalmayacak. Hepsi Rabbinin huzurunda sıraya dizilecekler ve onlara: Kıyamet asla olmayacak, hepiniz sanki sizi ilk defa yaratmışız gibi huzurumuza getiriliyorsunuz. Sen bizim sözümüzün asla gerçekleşemeyeceğine inanmıştın." Ve Kitap yerine oturtulacak ve günahkârların içindekilerden korktuklarını ve 'Vay bize! geride küçük ya da büyük hiçbir şey bırakmadı, ama numaralandırdı mı?' Ve yaptıklarının hepsini hazır bulacaklar ve Rabbin hiç kimseye zulmetmeyecek." Kuran 18:45-49

 

 

 

Allah, aciz bir kul ile kendisine güzel rızıklar verdiği ve Allah yolunda gizli ve açık infakta bulunan kimse hakkında bir misal verir. Bu iki insan eşit kabul edilebilir mi? Her türlü övgüye layık olan yalnızca Tanrı'dır, ama çoğu insan bilmez.' Kuran 16:75

 

'Tanrı iki adam hakkında bir mesel anlatıyor. Bunlardan biri aptal ve işe yaramaz ve arkadaşına yük. Nereye gitse elinde hiçbir şey olmadan geri döner. Adaleti ayakta tutan ve doğru yolda olan kimseyle bir olur mu?' Kuran 16:76

 

 

Göklerin ve yerin bütün sırları Allah'a aittir. Onu Kıyamet Günü yapmak için Tanrı'nın bir göz kırpması, hatta daha azı yeterlidir. Allah her şeye kadirdir.' Kuran 16:77

 

 

 

'Allah gökten su indirdiğinde ve vadilerden sular aktığında, tufanın yüzeyinde belli miktarda köpük yükselir. Bu, süs eşyası yapmak veya başka nedenlerle bir şeyi ateşin sıcaklığına maruz bıraktığınızda yükselen köpüğe benzer. Allah için Hak ve batıl bu örnekler gibidir. Köpük yok olur ama insana faydası olan toprakta kalır. Allah, misallerini böyle uydurur.' Kuran 13:17

 

 

 

'Cennet ve cehennem ehli bir değildir; Cennet ehli kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, onu Allah korkusundan baş eğmiş ve parçalanmış görürdün. Bunlar, belki düşünürler diye insanlara anlattığımız misallerdir.' Kuran 59:21

 

 

 

  'Allah, inkar edenlere -Nuh'un karısı ile Lût'un karısına- bir misal verdi; çünkü onlar salih kullarımızdan ikisinin emrindeydiler de onlara ihanet ettiler de Allah'a karşı kendilerine hiçbir yarar sağlamadılar; 'Siz ikiniz, ateşe girenlerle birlikte girin' denildi. Kuran 66:10

 

 

 

"Allah, müminlere, Firavun'un karısına bir misal verdi: "Rabbim, cennette, huzurunda benim için bir ev yap, beni Firavun'dan ve yaptığı işten kurtar, beni sen kurtar" demişti. zalimler topluluğundan.'   Kuran 66:11

 

 

'

Bakireliğini koruyan ve (rahmine) ruhumuzdan üflediğimiz İmran kızı Meryem'in kıssasını da misal olarak anlatmıştır. Rabbinin sözlerini ve Kitaplarındaki kehanetleri gerçekleştirdi. O itaatkar bir kadındı. Kuran 66:12

 

 

 

Allah size kendinizle ilgili şu kıssayı anlattı: Köleleriniz malınızı sizinle eşit olarak paylaşabilirler mi ve kendinizden korktuğunuz gibi onlardan korkar mısınız? İşte (hakikatın) delillerini akıl sahipleri için böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler (yalnızca) bilgiden yoksun olarak kendi şehvetlerinin peşinden giderler. Ama Allah'ın saptırdığını kim hidayete erdirecek? Onlara hiçbir yardımcı yoktur.' Kuran 30:27-28

 

 

'Ey insanlar, bir benzetme yapılır; o yüzden kulak ver. Muhakkak ki Allah'tan başka taptıklarınız, bir araya gelseler, asla bir sinek yaratamazlar. ve eğer bir sinek onlardan bir şey çalsa, onu ondan asla kurtaramazlar. Arayan ve aranan gerçekten de zayıftır!' Kuran 22:73

 

 

 

"Koruyanlara va'dedilen cennetten bir misal: Orada sudan ırmaklar değişmeyen, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere leziz içkiden ırmaklar ve ırmaklar vardır. arıtılmış bal vardır ve onlar için orada meyveler ve Rablerinden bir koruma vardır. (Bunlar) ateşte kalanlar ve kaynar su içirilip bağırsaklarını parçalayanlar gibi mi?' Kuran 47:15

 

 

"Yükü düşen kimse, başkasının yükünü taşıyamaz ve bir yük altında ezilen kimse, onun yükünü (başkasını taşımak için) niyaz etse, akraba olsa bile, ondan hiçbir şey yüklenmez. Sen ancak Rablerinden gizlice korkanları ve namazı dosdoğru kılanları uyarırsın; Kim nefsini arındırırsa, ancak nefsi (iyiliği için) için arınır; ve nihai varış Allah'adır.' Kuran 35:18

 

 

"Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu taşımaktan kaçındılar ve ondan korktular. ve adam onu taşıdı. Şüphesiz o günahkardır, çok aptaldır. Allah, erkek ve kadın münafıklara, erkek ve kadın müşriklere de azap etsin diye; Allah'ın, erkek ve kadın mü'minlere tekrar yönelmesi içindir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.' Kuran 33:72-73

 

 

"Kendilerine Allah'tan başka veliler edinenlerin durumu, kendine ev edinen örümceğin durumu gibidir; ve şüphesiz evlerin en çelimsizi örümceğin evidir, biliyorlar mıydı? Allah, O'ndan başka ne yalvarırlarsa onu bilir; O, Aziz'dir, hüküm ve hikmet sahibidir.' Kuran 29:41-42

 

 

 

"Tanrı, sivrisinek bile olsa, hiçbir şeyi misal vermekten çekinmez. Müminler onun Rablerinden gelen bir hak olduğunu bilirler, fakat hakikati inkar edenler, "Allah böyle misallerle ne demek istiyor?" derler. Nitekim Allah, böyle kıssalarla birçoklarını saptırır ve hidayete erdirir. Ancak O, ancak zalimleri saptırır Kuran 2:26

bottom of page